Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, taşınmaz mallar yani gayrimenkuller ile ilgili hukuki işlemleri, hakları ve yükümlülükleri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu, arazi, binalar, evler ve diğer taşınmaz varlıklar ile ilgili mülkiyet haklarını, satışını, kiralama işlemlerini ve diğer taşınmaz mallar ile ilgili hukuki meseleleri içerir.
 1. Mülkiyet Hakları: Gayrimenkul hukuku, bir taşınmaz malın kimin tarafından sahiplenildiğini belirler. Bu, taşınmaz malın satın alınması, satılması, miras kalması veya hibe edilmesi durumlarını içerir.

 2. Satış ve Satın Alma: Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların satışı ve satın alınması işlemlerini düzenler. Bu, satış sözleşmesinin hazırlanması, tapu devri, ipotek oluşturma ve diğer benzer işlemleri içerir.

 3. Kiralama: Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların kiralanmasını düzenler. Bu, kira sözleşmesinin hazırlanması, kiranın belirlenmesi, depozito, ev sahibinin ve kiracının hakları ve yükümlülükleri ile ilgili meseleleri içerir.

white and red wooden house miniature on brown table
white and red wooden house miniature on brown table
Gayrimenkul hukuku, toplum için birçok nedenden dolayı son derece önemlidir:
 1. Hukuki Güvence: Gayrimenkul hukuku, taşınmaz mallar ile ilgili hukuki işlemlerin düzenli ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Bu, hem alıcılar hem de satıcılar için hukuki güvence sağlar.

 2. Ekonomik İstikrar: Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların satışı, satın alınması ve kiralanması işlemlerinin düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Bu, ekonomik istikrarı destekler ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunur.

 3. Toplumsal Düzen: Gayrimenkul hukuku, taşınmaz mallar ile ilgili meselelerin adil bir şekilde çözülmesini sağlar. Bu, toplumsal düzenin sağlanmasına ve sürdürülmesine katkıda bulunur.

woman holding sword and balance scale statue under white sky
woman holding sword and balance scale statue under white sky
Gayrimenkul Hukuku Hizmetlerimiz

Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların mülkiyeti, satışı, satın alınması, kiralama ve diğer hukuki işlemleri ile ilgili konuları içerir. Firmamız, gayrimenkul hukukuna ilişkin bir dizi hizmet sunmaktadır:

 1. Mülkiyet Danışmanlığı: Mülkiyet hakları, tapu devir işlemleri, ipotek oluşturma ve taşınmaz malların satın alınması veya satılması ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

 2. Sözleşme Hazırlama: Satış, satın alma ve kira sözleşmeleri dahil olmak üzere gayrimenkul ile ilgili tüm sözleşmelerin hazırlanmasında yardımcı oluyoruz.

 3. Kiralama Danışmanlığı: Kiralama işlemleri, depozito, kiracının ve ev sahibinin hak ve yükümlülükleri ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

 4. Gayrimenkul Davaları: Taşınmaz mallar ile ilgili her türlü hukuki ihtilafın çözümünde, müvekkillerimizi temsil ediyoruz.

 5. Tapu İşlemleri: Tapu işlemlerinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli tüm işlemleri gerçekleştiriyoruz.

 6. İpotek ve Finansman: Taşınmaz malların ipotek altına alınması ve finansman işlemleri ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Hukuk büromuz, gayrimenkul hukuku konusunda yılların deneyimine sahip uzman avukatlar ile çalışmaktadır. Böylece, müvekkillerimiz, taşınmaz mallar ile ilgili her türlü hukuki işlemde güvende hissedebilirler.

Bizimle iletişime geçerek, gayrimenkul hukuku konusunda nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenin.

woman in gold dress holding sword figurine
woman in gold dress holding sword figurine