Faaliyet Alanlarımız

Hukuk, geniş ve derinlemesine bir alandır. Bizim büromuz, hukukun çeşitli dallarında uzmanlaşmış avukatlarla, size en iyi hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. Gerek bireysel gerekse kurumsal müvekkillerimize, farklı hukuki meselelerde rehberlik etmek ve en etkili sonuçları elde etmek için buradayız. Aşağıda, hizmet verdiğimiz başlıca faaliyet alanları listelenmiştir. Her bir alanda, sizin için en iyi sonucu elde etmeyi hedefleyen deneyimli ve uzman avukatlarımızla tanışabilirsiniz.

İŞ HUKUKU

İş hukuku, işveren ve çalışan arasındaki ilişkileri düzenleyen, çalışma koşullarını, işçi haklarını ve işveren yükümlülüklerini belirleyen hukuki kurallar bütünüdür.

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, şirketler, tüccarlar ve ticari işlemler arasındaki ilişkileri düzenleyen, ticari işletmelerin kuruluşu, işleyişi ve ticari sözleşmelerin yapılması ile ilgili hukuki kurallar ve uygulamalar bütünüdür.

selective focus photography of three books beside opened notebook
selective focus photography of three books beside opened notebook
low angle photo of city high rise buildings during daytime
low angle photo of city high rise buildings during daytime
person holding pencil near laptop computer
person holding pencil near laptop computer
Sözleşme Hukuku

Sözleşme hukuku, taraflar arasında karşılıklı anlaşma ile oluşturulan sözleşmelerin hukuki niteliği, kurulması, uygulanması, yorumlanması ve sözleşme ihlallerinin sonuçlarını düzenleyen hukuk dalıdır.

Şirket kuruluşu, birleşme ve devralma

şirketlerin kurulması, yapılandırılması, birleşmesi veya devralınması süreçlerini, bu işlemler sırasında karşılaşılabilecek hukuki sorunları ve bu süreçlerin tüm taraflar için adil ve yasal olarak gerçekleştirilmesini düzenleyen hukuk dalıdır

Vatandaşlık Hukuku

bir ülkenin vatandaşlarının haklarını, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini, vatandaşlığın nasıl kazanılacağı ve kaybedileceği, yabancılar için vatandaşlık başvurusu yapma sürecini ve bu süreçte karşılaşılabilecek hukuki sorunları düzenleyen hukuk dalıdır.

person in black long sleeve shirt holding persons hand
person in black long sleeve shirt holding persons hand
two people holding up two passports in front of a building
two people holding up two passports in front of a building
woman in dress holding sword figurine
woman in dress holding sword figurine
Aile Hukuku

Aile hukuku, evlilik, boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı ve diğer aile içi ilişkilerle ilgili konuları düzenleyen, bireylerin aile içindeki haklarını ve yükümlülüklerini belirleyen hukuk dalıdır.

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku, sigorta sözleşmelerinin düzenlenmesi, tarafların hak ve yükümlülükleri, sigorta şirketlerinin denetlenmesi ve sigortadan doğan uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili konuları kapsayan, bireylerin ve kurumların riskler karşısında korunmalarını sağlayan hukuk dalıdır.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, mülk satın alımı, satışı ve kiralama işlemleri, mülk sahipliği hakları, mülkiyet transferi, ipotekler ve mülk üzerindeki diğer haklar dahil olmak üzere taşınmaz mallarla ilgili hukuki işlemler ve uyuşmazlıkların çözümünü düzenleyen hukuk dalıdır.

gray click pen on black book
gray click pen on black book
white and red wooden house miniature on brown table
white and red wooden house miniature on brown table
desk globe on table
desk globe on table
Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası ticaret hukuku, farklı ülkelerden işletmeler arasında gerçekleşen ticari işlemleri düzenleyen, uluslararası anlaşmalar, ticaret anlaşmaları, uluslararası satış sözleşmeleri, taşımacılık, ödeme, gümrük ve hukuki uyuşmazlıkların çözümünü kapsayan bir hukuk dalıdır.

Vergi Hukuku

Vergi hukuku, bireylerin, işletmelerin ve diğer organizasyonların vergilendirilmesini düzenleyen yasa ve yönetmelikleri içeren, vergi yükümlülüklerinin nasıl hesaplanacağını, ne zaman ve nasıl ödeneceğini belirleyen bir hukuk dalıdır.

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, toplumun üyelerinin davranışlarını düzenleyen ve belirli eylemleri suç olarak tanımlayıp, bu suçlar için belirlenen yaptırımları ve cezalandırmaları içeren hukuk dalıdır.

black ceramic mug beside white printer paper
black ceramic mug beside white printer paper
book lot on black wooden shelf
book lot on black wooden shelf
books filed on bookshelf
books filed on bookshelf
Miras Hukuku

Miras hukuku, bir kişinin ölümü sonrasında mal varlığının nasıl paylaşılacağını, kimlere geçeceğini ve bu sürecin nasıl yönetileceğini düzenleyen hukuk kurallarını içerir.