Şirket Kuruluşu, Birleşme ve Devralma

Şirket Kuruluşu

Şirket kuruluşu, bir ya da birden fazla kişinin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelerek şirket kurmaları sürecidir. Şirket kuruluş süreci, şirketin türüne (örneğin, anonim şirket, limited şirket, vs.) ve bulunduğu ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Genellikle, şirketin kuruluş belgelerinin (örneğin, ana sözleşme, ticaret sicil beyannamesi, vs.) hazırlanması ve ilgili mercilere (örneğin, ticaret sicil memurluğu, vergi dairesi, vs.) sunulması gerekmektedir.

Birleşme

Birleşme, iki ya da daha fazla şirketin bir araya gelerek tek bir şirket haline gelmeleri sürecidir. Birleşme sonucunda, birleşen şirketlerden biri hukuki açıdan sona erer ve diğeri üzerinde devam eder ya da birleşen şirketler hukuki açıdan sona erer ve tamamen yeni bir şirket kurulur.

Devralma

Devralma, bir şirketin diğer bir şirketin hisselerinin çoğunu ya da tamamını satın alması sürecidir. Devralma sonucunda, devralan şirket, devralınan şirketin kontrolünü eline alır.

person in black long sleeve shirt holding persons hand
person in black long sleeve shirt holding persons hand
Şirket Kuruluşu: Şirketler, ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereklidir. Şirketler, malların ve hizmetlerin üretildiği, satıldığı ve alındığı organizasyonlardır. Dolayısıyla, şirket kuruluşu, ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereklidir.

Birleşme: Şirketler, belirli nedenlerle birleşebilirler. Örneğin, daha büyük bir pazar payına sahip olmak, maliyetleri düşürmek, rekabeti azaltmak, vs. için birleşebilirler. Dolayısıyla, birleşme, şirketlerin daha rekabetçi olmalarını sağlar.

Devralma: Şirketler, diğer şirketleri devralarak büyüyebilirler. Devralma, şirketlerin daha hızlı büyümelerini sağlar. Ayrıca, devralma, şirketlerin rekabetçi avantaj elde etmelerini sağlar.

Sonuç

Şirket kuruluşu, birleşme ve devralma, iş dünyasında önemli rol oynar. Şirket kuruluşu, ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar; birleşme, şirketlerin daha rekabetçi olmalarını sağlar; ve devralma, şirketlerin daha hızlı büyümelerini ve rekabetçi avantaj elde etmelerini sağlar.

woman holding sword and balance scale statue under white sky
woman holding sword and balance scale statue under white sky
Şirket Kuruluşu, Birleşme ve Devralma Hizmetlerimiz

Güneş Hukuk, müvekkillerimize şirket kuruluşu, birleşme ve devralma konularında kapsamlı hizmetler sunmaktadır.

1. Şirket Kuruluşu

Yeni bir iş kurmaya karar vermek, heyecan verici bir süreçtir ancak aynı zamanda zorlayıcı ve karmaşık hukuki süreçler içerir. Bizimle çalışarak, işletmenizin kuruluş sürecini mümkün olan en düşük maliyetle, en kısa sürede ve en az stresle tamamlayabilirsiniz. Hizmetlerimiz arasında:

 • Şirket türünün belirlenmesi (örneğin, anonim şirket, limited şirket, vs.)

 • Şirketin ana sözleşmesinin hazırlanması

 • Ticaret sicil beyannamesinin hazırlanması

 • İlgili mercilere (örneğin, ticaret sicil memurluğu, vergi dairesi, vs.) gerekli belgelerin sunulması

 • Diğer gerekli hukuki belgelerin hazırlanması (örneğin, ortaklar kurulu kararı, genel kurul kararı, vs.)

bulunmaktadır.

2. Birleşme

Birleşme, işletmelerin büyümesi ve rekabetçiliği artırmak için stratejik bir adımdır. Ancak, birleşme süreci, birçok hukuki ve düzenleyici zorluklar içerir. Biz, müvekkillerimize birleşme sürecini başarılı bir şekilde tamamlamaları için gereken hukuki desteği sağlarız. Hizmetlerimiz arasında:

 • Birleşme anlaşmasının hazırlanması

 • İlgili mercilere (örneğin, rekabet kurumu, ticaret sicil memurluğu, vs.) gerekli belgelerin sunulması

 • Birleşme sürecinin hukuki açıdan yönetilmesi

bulunmaktadır.

3. Devralma

Devralma, bir işletmenin hızlı bir şekilde büyümesini sağlar. Ancak, devralma süreci, birçok hukuki zorluklar içerir. Biz, müvekkillerimize devralma sürecini başarılı bir şekilde tamamlamaları için gereken hukuki desteği sağlarız. Hizmetlerimiz arasında:

 • Devralma anlaşmasının hazırlanması

 • İlgili mercilere (örneğin, rekabet kurumu, ticaret sicil memurluğu, vs.) gerekli belgelerin sunulması

 • Devralma sürecinin hukuki açıdan yönetilmesi

bulunmaktadır.

Bize Ulaşın

Eğer işletmeniz şirket kuruluşu, birleşme veya devralma süreci içerisindeysa, sizin için ne yapabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

woman in gold dress holding sword figurine
woman in gold dress holding sword figurine