Tahkim Yargılaması ve Süreci: Hızlı, Gizli ve Bağımsız Çözüm

Tahkim Yargılamasının Temel Özellikleri

Tahkim yargılaması, uyuşmazlıkların hızlı ve gizli bir şekilde çözülmesini sağlayan alternatif bir yargı yöntemidir. Anayasa'ya göre herkes doğal hakim hakkına sahiptir. Ancak, taraflar tahkim anlaşması yaparak bu anayasal haktan feragat ederler. Tahkim klozunun açık ve net olması, şarta bağlı olmaması ve tarafların tahkime gitme iradelerini açıkça ortaya koyması gereklidir. Tahkim anlaşması, bağımsız bir sözleşme olarak da düzenlenebilir veya esas sözleşmenin bir maddesi olarak yer alabilir, ancak her iki durumda da esas sözleşmeden bağımsız değerlendirilir.

Tahkim Anlaşmasının Geçerlilik Şartları

Tahkim anlaşmasının geçerli olabilmesi için yazılılık, açıklık ve belirlilik, tahkime elverişli uyuşmazlıklar, tarafların serbest irade beyanı, hakemlerin tarafsızlığı ve bağımsızlığı ile Anayasa'ya uygunluk gibi şartların sağlanması gerekmektedir. Yazılılık şartı, tarafların iradelerini açık ve net bir şekilde ortaya koymalarını sağlar. Anlaşmanın açık ve belirli olması, tahkim yoluyla çözümlenecek uyuşmazlıkların kapsamı, tahkim yeri, tahkim kuralları ve tahkim dilinin net bir şekilde belirtilmesini gerektirir. Ayrıca, sadece tahkime elverişli uyuşmazlıklar için tahkim anlaşması yapılabilir; boşanma ve ceza davaları gibi uyuşmazlıklar tahkime elverişli değildir. Tarafların iradelerinin serbestçe oluşması, zorla, hile veya tehdit altında yapılmamış olması önemlidir. Hakemlerin tarafsız ve bağımsız olmaları, tahkim anlaşmasında belirtilen dili ve hukuku bilmeleri gereklidir. Anayasa'ya uygunluk, tahkim anlaşmasının açık, anlaşılır ve tarafların iradesine uygun olmasını sağlar. Bu şartların sağlanması, tahkim sürecinin sağlıklı işlemesi ve tarafların haklarının korunması açısından büyük önem taşır. Güneş Hukuk olarak, tahkim anlaşmaları ve tahkim süreci hakkında profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Daha fazla bilgi ve destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tahkime Elverişli Uyuşmazlıklar

Tahkime elverişli olup olmadığı da değerlendirilmelidir. Genellikle kamunun yararına olan boşanma, taşınmazın aynına ilişkin davalar ve ceza davaları gibi davalar tahkim yargısına konu olamaz. Tahkime bakan hakemlerin tahkim dilini ve tahkime uygulanacak hukuku bilmeleri, tarafsız ve bağımsız olmaları gerekir.

Kurumsal Tahkim Süreci

Kurumsal tahkimde, davacı taraf kuruma "notice of arbitration" gönderir. Bu belgede tarafların yaptığı tahkim sözleşmesi veya tahkime referans edilen sözleşme bulunur. Davacı taraf, bu sözleşmeden doğan uyuşmazlığı belirtip, ICC’ye incelemesi için 5 bin dolar ödeme yapar. ICC, tahkimin geçerliliğini inceleyip onayladığında, davalıya "notice of arbitration" gönderir ve cevap dilekçesi yazmasını ister. Hakem heyeti, "terms of reference" adlı belgede yargılamaya bakma yetkisini, tarafları, vekilleri ve uyuşmazlığın özetini belirtir. Bu belge imzalandıktan sonra taraflar devlet yargısına başvuramaz ve hakem kararları bağlayıcıdır.

Tahkim Yargılamasında Usul ve Süreç

"Terms of reference" imzalandıktan sonra, taraflar "procedural order" hazırlayarak tahkim yargılamasının usulünü belirler. Daha sonra bu belgeye zaman çizelgesi eklenir. Davalı "terms of reference"ı imzalamazsa, ICC tahkim kuralları madde 23’e göre divana başvurulur. Divan onaylarsa yargılama devam eder. Tarafların esasına uygulanmasını kararlaştırdıkları hukuk, tahkim usulüne doğrudan uygulanmaz. Esasa uygulanacak hukuk belirlenmiş ancak tahkime uygulanacak hukuk belirlenmemişse, taraflar ICC kurallarını seçmiş sayılır ve tahkim yerini divan belirler.

Sonuç

Tahkim yargılaması, uyuşmazlıkların hızlı ve gizli bir şekilde çözülmesini sağlar. Taraflar, tahkim anlaşması yaparak anayasal haklarından feragat ederler ve bu süreçte hakemlerin tarafsız ve bağımsız olmaları büyük önem taşır. Kurumsal tahkimde taraflar, sürecin her aşamasında dikkatli olmalı ve belirlenen prosedürlere uygun hareket etmelidir.

Güneş Hukuk olarak, tahkim yargılaması ve diğer hukuki konularda profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Detaylı bilgi ve destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.