Türkiye'de Şirket Kurma: Adım Adım Rehber

Giriş, Türkiye'deki Şirket Tipleri, Şirket Kurulum Prosedürleri, Kayıt İçin Gerekli Belgeler, Sonuç

11/22/20232 min oku

low angle view high rise buildings
low angle view high rise buildings

Giriş

Dinamik ekonomisi ile Türkiye, iş girişimleri için çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için Türkiye'de şirket kurma sürecini anlamak önemlidir. Bu rehber, Türk Ticaret Kanunu'na dayanarak prosedürleri ve gereklilikleri detaylandırmaktadır.

Türkiye'deki Şirket Tipleri

Türkiye, birkaç tür işletme türünü tanımaktadır:

 1. Anonim Şirket (AŞ)

 2. Limited Şirket (Ltd. Şti.)

 3. Kollektif Şirket

 4. Komandit Şirket

 5. Kooperatif

AŞ'ler, Ltd. Şti.'ler ve hisselere bölünmüş komandit şirketler sermaye şirketleri olarak kabul edilir ve ortakların sorumluluğu sermayeye katkıları ile sınırlıdır. Buna karşılık, adi komandit şirketler ve kollektif şirketler özel şirketlerdir ve ortakların sınırsız sorumluluğu vardır.

Şirket Kurulum Prosedürleri

Adım 1: Şirket Sözleşmesinin Hazırlanması

 • MERSİS Kaydı: Kurucular, MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) platformunda bir üyelik oluşturarak başlarlar.

 • Vergi Numarası: Yabancı uyruklular, bir vergi numarası almalı ve bunu MERSİS'te kaydetmelidir.

 • Şirket Sözleşmesi: Bu, MERSİS üzerinde hazırlanır ve kurucuların imzalarının onaylanması gerekir.

Adım 2: İmza Beyanları

 • Şirket Temsilcileri: Şirketi temsil etmeye yetkili kişilerin imzaları onaylanmalı ve kaydedilmelidir.

Adım 3: Finansal Gereklilikler

 • Sermaye Gerekliliği: Sermayenin bir kısmı (%0.04) Rekabet Kurumu payı olarak yatırılmalıdır. AŞ'lerde, nakit olarak taahhüt edilen hisselerin en az %25'i şirket kaydından önce bir banka hesabına yatırılmalıdır.

Adım 4: Kayıt

 • Ticaret Sicil Müdürlüğü: Kurucular, ilgili belgelerle Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuruda bulunurlar.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Anonim Şirketler İçin

 • İmzalı ve onaylı Ana Sözleşme

 • Sermaye ödemesinin yapıldığına dair kanıt

 • Nakit dışı sermaye için değerleme raporları

 • İmza beyanları

Limited Şirketler İçin

 • Kurucuların onaylı imzalarıyla şirket sözleşmesi

 • Nakit dışı sermaye için değerleme raporları

 • İmza beyanları

Kooperatifler İçin

 • Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanmış şirket sözleşmesi

 • Kuruluşu yetkilendiren merci tarafından verilen yetki belgesi

 • Kooperatifi temsil ve taahhüt etmeye yetkili kişilerin imza beyanları

Kollektif Şirketler ve Komandit Şirketler İçin

 • Noter tarafından onaylanmış şirket sözleşmesi

 • Nakit dışı sermaye için değerleme raporları

 • Nakit dışı sermaye için ilgili sicilden alınacak kısıtlama olmadığına dair yazı

Sonuç

Türkiye'de şirket kurma süreci, MERSİS platformu aracılığıyla basitleştirilmiştir. AŞ, Ltd. Şti., kooperatif, kollektif şirket veya komandit şirket kurarken, Türk Ticaret Kanunu'na uygunluk ve Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne gerekli belgelerin sunulması anahtardır. Bu adımlarla, girişimciler Türkiye'de iş varlıklarını etkili bir şekilde kurabilirler.

Güneş Hukuk olarak şirket kuruluşu ve diğer tüm şirket işleriniz için uzman ekibimizden bilgi ve hukuki destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.